Χούτος Λάμπρος

logo

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Ε.Μ.Π. 2001)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

10/2002–10/2007: Συνεργάτης της εταιρείας ''ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ'' Ε.Ε., η οποία ασχολείται με έργα του Δημοσίου στις Κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών Έργων), 16 (Τοπογραφικών Μελετών), 02 (Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες) και της εταιρίας ΙΡΙΣ Ο.Ε., η οποία ασχολείται με έργα του Δημοσίου στις Κατηγορίες Έργων) και 16 (Τοπογραφικών Μελετών).

11/2007–σήμερα: Εταίρος της εταιρίας ΙΡΙΣ Ο.Ε., η οποία ασχολείται με έργα του Δημοσίου στις Κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών Έργων) και 16 (Τοπογραφικών Μελετών)

  • Εργάσθηκε για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε εργολαβική εταιρεία δημοσίων έργων ως εργοταξιάρχης, ασχολούμενος με τοπογραφικές αποτυπώσεις και χαράξεις.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).