Πρέσβελος Ιωάννης

logo

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Ε.Μ.Π. 1981)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1983-1991: Eλεύθερος επαγγελματίας μελετητής έργων του Δημοσίου, στις κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών Έργων) και 16 (Τοπογραφίας).

1991-σήμερα: Μέλος της μελετητικής εταιρείας "ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" η οποία ασχολείται με το ίδιο μελετητικό αντικείμενο. Το 2007 η εταιρεία αλλάζει επωνυμία σε "A. & I.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. Διακρ. "ΙΡΙΣ" Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

Μέλος Επαγγελματικών Οργανισμών :

 • 2013- : ΠρόεδροςΔ.Σ. Σ.Ε.ΓΕ.Κ.
 • 2011-2013: Γραμματέας Δ.Σ. Σ.Ε.ΓΕ.Κ. (Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου)
 • 2009-2013: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 2008-2009: Πρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 2007-2008: Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 2005-2006: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 2003-2005: Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 2001-2003: Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 1997-2001: Αντιπρόεδρος του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
 • 1993-1997: Γενικός Γραμματέας του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. (Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών).


Εκπροσωπήσεις – Επιτροπές Τ.Ε.Ε.

 • Από τον Σεπτέμβριο του 2012 Αν. Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. στην επιτροπή της ΓΓΔΕ του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα: ΕΤΕΠ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ.
 • Από τον Φεβρουάριο του 2012 Αν. Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.
 • Από τον Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Αν. Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)
 • 2007-σήμερα:Εκπρόσωπος του ΠΣΔΑΤΜ στην CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens - The Council of European Geodetic Surveyors).
 • Από το 2007-2012 μέλος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) του Οργανισμού Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)
 • 2006 μέλος της Ομάδας εργασίας για την αναμόρφωση και αναβάθμισης των εξετάσεων της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού.
 • Από τον Νοέμβριο του 2005 έως τον Μάρτιο του 2006 εκπροσώπησε το Τ.Ε.Ε. στην επιστημονική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας για την υποστήριξη του Συμβουλίου Ανωτάτης Εκπαίδευσης.
 • Από το 2005 έως το 2007 μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. θεμάτων Τυποποίησης, Πιστοποίησης και Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Από το 2005 μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για τους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς «επαγγελματικών θεμάτων και εκπαίδευσης».
 • Από το 2005 μέλος της επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για την πρόσβαση των Διπλωματούχων Μηχανικών στις κατηγορίες μελετών του Ν. 3316/05.
 • Από τον Ιανουάριο του 2005-2011 μέλος του τεχνικού συμβουλίου της ΤΡΑΜ Α.Ε. (Αν. Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2001: Παρακολούθησε σεμινάρια για επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της Lloyd's REGISTER QUALITY ASSURANCE (IRCA REGISTERED COURSE No: A7596).

2003: Παρακολούθησε το Σεμινάριο του ΕΛΟΤ με θέμα : "Ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 και Εσωτερικές Επιθεωρήσεις".
 

 • Από τον Ιανουάριο του 2003, συνεργάτης του ΕΛΟΤ σαν εκπαιδευόμενος Επιθεωρητής Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας.
 • Έχει συμμετάσχει σε Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις πολλών φορέων όπως ΤΕΕ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΑΤΜΒΕ, ΦΕΕ, GLEE, EGOS κ.α.

Μέλος της Συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Τυποποίηση και Ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία» που εκδόθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας το 2008.

Οι σημαντικότερες εκδηλώσεις είναι οι παρακάτω:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΘΕΜΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Τ.Ε.Ε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ-ΕΜΠ-ΠΑΣΔΑΤΜ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ;
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΠΣΔΑΤΜ 2η ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: “Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Α.Τ.Μ. - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 CLGE THE THIRD CLGE CONFERENCE OF THE EUROPEAN SURVEOR ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 TRB NTUA TCG HARSE PRE-CONFERENCE WORKSHOP ON ACCESS MANAGEMENT ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 TRB NTUA TCG HARSE 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCESS MANAGEMENT ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΣΔΑΤΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ – Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΣΔΑΤΜ - ΤΕΕ 3Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΟΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΣΔΑΤΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΠΣΔΑΤΜ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (DVW) ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΜΑΙΟΣ 2010 CLGE

2nd EUROPEAN CONFERENCE ON CADASTRE "CADASTRAL SURVEYOR - PAVING THE WAY TO THE FUTURE

ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙOΣ 2010 ΤΕΕ-ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΎ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΟΣ  
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΠΣΔΑΤΜ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 TEE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΟΣ  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

ΤΕΕ - ΠΣΔΑΤΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - HEPOS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ - HEPOS ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
(Real Estate)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Real Estate: ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΤΜ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΤΕΕ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ (DVW)

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

EUROPEAN SURVEYORS CONGRESS

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

TATM/ΑΠΘ -ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

HEPOS ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΤΕΕ

ΠΣΔΑΤΜ

ΕΜΠ-ΣΑΤΜ

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ , Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΤΜ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

ΠΣΔΑΤΜ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ : ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2006

ΣΕΓΕΚ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ… ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ…

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΟ Ή ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ;

ΜΑΙΟΣ 2006

ΠΣΔΑΤΜ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΕΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΙΟΣ 2006

ΠΣΔΑΤΜ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ-ΗΜΕΝΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΔΙΟ ΧΩΡΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2006

ΤΕΕ

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-ΓΡΑΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑ-ΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

ΣΑΤΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005

ΠΣΔΑΤΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΤΕΕ - ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΑΤΜΒΕ

2005, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΙΟΣ 2005

ΠΣΔΑΤΜ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΠΣΔΑΤΜ - HELLASGIS

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

ΤΕΕ

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ - ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

EUROGEGRAPHICS GENERAL ASSEPLY

PRESENT STATE AND FUTURE PERSPECTIVES

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΜΑΙΟΣ 2004

ΠΣΔΑΤΜ

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

ΤΕΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003

ΕΛΟΤ Α.Ε.

«Ανάλυση των απαιτήσεων του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 και εσωτερικές επιθεωρήσεις».

   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΤΕΕ- ΠΣΔΑΤΜ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

ΠΣΔΑΤΜ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜ

ΠΑΡΟΔΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001

Lloyd's

Σεμινάριο για επιθεωρητές / επικεφαλής επιθεωρητές συστημάτων διασφάλισης ποιότητας της Lloyd's REGISTER QUALITY ASSURANCE (IRCA REGISTERED COURSE No: A7596).

   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜ-ΕΜΠ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ . ΤΟ ΧΘΕΣ , ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ , ΤΟ ΑΥΡΙΟ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1997

ΤΕΕ-ΠΣΔΑΤΜ

ΠΟΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 1997

ΟΚΧΕ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1996

ΤΕΕ - ΠΣΔΑΤΜ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΟΣ