Πρέσβελος Ευάγγελος

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(ΕΜΠ 2004)


MSc in TRANSPORT
(IMPERIAL COLLEGE 2005)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2008-2013: Ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργάτης της εταιρίας ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Α.& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία ασχολείται με έργα του Δημοσίου στις Κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών Έργων) και 16 (Τοπογραφικών Μελετών).

2015-σήμερα: Εταίρος της εταιρείας ΙΡΙΣ Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Α.& Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
  • Μέλος του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.).
  • Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια Συνέδρια Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις φορέων όπως ΠΣΔΑΤΜ, κ.α.