Πρέσβελος Αθανάσιος

logo

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Ε.Μ.Π. 1974)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • 1976 -1977: μηχανικός υπεύθυνος εργοταξίου στα έργα Οδοποιίας Λεωνιδίου-Κοσμά και Καρύταινας-Σαρακίνικου.
 • 1977 -1991: ελεύθερος επαγγελματίας μελετητής έργων του Δημοσίου, στις κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών έργων) και 16 (Τοπογραφίας).
 • 1991 έως σήμερα: διαχειριστής της μελετητικής εταιρείας "ΙΡΙΣ Ο.Ε.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ", η οποία ασχολείται με το ίδιο μελετητικό αντικείμενο. Το 2007  η εταιρεία αλλάζει επωνυμία σε "A. & I.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. Διακρ. "ΙΡΙΣ" Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.
 • 1989 -1993: Αντιπρόεδρος του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ) και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ Α.Ε.
 • 2009 έως σήμερα: μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Αττικής, της Attica Bank Properties και της Attica Bank Assurance Agency S.A.

Διαθέτει Δίπλωμα Τεχνικού Ασφαλείας.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1978-2010: Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

1978-1982: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων  Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ).

1987-1991: Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ.

1981-σήμερα:Mέλος της Εξεταστικής Επιτροπής χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του ΤΕΕ.

1984-σήμερα: Εισηγητής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ.

1989-2010:Mέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού του Τ.Ε.Ε.

1990-2006 :Εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην CLGEE (Ευρωπαϊκή Ένωση Τοπογράφων Μηχανικών).

1991-2008 :Mέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Μεταφορών Συγκοινωνιών του ΤΕΕ.

1991-σήμερα:Mέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Μελετητών Δημοσίων Έργων του ΤΕΕ.

1999-2002: Πρόεδρος Συμβουλίου Εκπροσώπησης Αναδόχων Κτηματολογίου (ΣΕΑΚ)

2002-2004: Πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Γεωπληροφορικής & Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ)

2003-σήμερα: Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μελετητών Ελλάδος (ΣΜΕ).

2008-σήμερα: Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Δεοντολογίας Εκπροσωπήσεων του ΤΕΕ.

 • Διετέλεσε μέλος της Επιτελικής Επιτροπής της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ).
 • Μετείχε στην κοινή Επιτροπή Υπουργείου Γεωργίας - ΤΕΕ που συνέταξε τις προδιαγραφές και το τιμολόγιο για την κατάρτιση του Αμπελουργικού Μητρώου (1992-93).
 • Μετείχε στην Επιτροπή του ΤΕΕ που συνέταξε για λογαριασμό του ΟΚΧΕ την Πρόταση για το Εθνικό Κτηματολόγιο (1993-94).
 • Μετείχε στην κοινή Επιτροπή ΥΠΕΧΩΔΕ-ΣΑΔΑΣ-ΠΣΔΑΤΜ που συνέταξε τις προδιαγραφές και το τιμολόγιο για την ενιαία σύνταξη (κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, εφαρμογή) των πολεοδομικών μελετών (1994-95).
 • Μετείχε στην Επιτροπή του ΟΚΧΕ που συνέταξε τις προδιαγραφές και το τιμολόγιο για τη σύνταξη του Ελληνικού Κτηματολογίου(1994-95).
 • Μετείχε στην Επιτροπή Σύνταξης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών (2005).

Ήταν ομιλητής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης:

 • Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Κτηματολόγιο (ΤΕΕ, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1990)
 • Στελέχη Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τμήμα ΑΤΜ του ΕΜΠ, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1993)
 • Διαχείριση Αστικού Χώρου σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού (Τμήμα ΑΤΜ του ΕΜΠ, Ιούνης-Ιούλης 1994)

Έχει συμμετάσχει και ως εισηγητής σε Συνέδρια, Ημερίδες, Σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις φορέων Ελληνικών και Διεθνών όπως ΤΕΕ, ΠΣΔΑΤΜ, ΣΑΤΜΒΕ, ΣΕΓΜ, ΦΕΕ, ICOMOS, CLGEE, EGOS, ASECAP κ.α.