Γεωργόπουλος Ιωάννης

logo

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
(Ε.Μ.Π. 1973)


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • Κατά τη στρατιωτική του θητεία είχε ορισθεί επικεφαλής εργοταξίων της 3ης Μ.Ο.Μ.Α. Θεσσαλονίκης.
  • Στη συνέχεια από το έτος 1976 εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας με έδρα την Αθήνα, Καρνεάδου 9, έχοντας εκτελέσει πλήθος τοπογραφικών μελετών, κυρίως αποτυπώσεις.

1979: κάτοχος πτυχίου μελετητού Α΄ τάξεως για τις κατηγορίες 02 (Πολεοδομικές – Ρυμοτομικές Μελέτες) και 16 (Τοπογραφικές Μελέτες), με έδρα την Αθήνα.

1983-σήμερα: ασχολείται με μελέτες του Δημοσίου.

1999-2006: μέλος της μελετητικής εταιρείας ”ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ” Ε.Ε., η οποία ασχολείται με έργα του Δημοσίου στις Κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών Έργων), 16 (Τοπογραφικών Μελετών) και 02 (Πολεοδομικές & Ρυμοτομικές Μελέτες).

11/2007-σήμερα: εταίρος της μελετητικής εταιρείας "A. & I.ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. Διακρ. "ΙΡΙΣ" Ο.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ η οποία ασχολείται με έργα του Δημοσίου στις Κατηγορίες μελετών 10 (Συγκοινωνιακών Έργων) και 16 (Τοπογραφικών Μελετών).


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  • 1973 : Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).