Νέα

logo

1ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Διαχείριση των Προσβάσεων

http://www.accessmanagement2011.gr

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΕΕ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Γνωμάτευση επί ορθότητας δήλωσης Ν. 651/1977 σε συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα

Για όσους Μηχανικούς ΕΜΠ ενδιαφέρονται για την Έκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας διπλώματος ΕΜΠ με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων :

http://www.ntua.gr/announcements/general/an_15_8199.html