Επιστημονικοί Τομείς

logo

     Η ΙΡΙΣ Ο.Ε. έχει Πτυχίο Γραφείου Μελετών Δ΄ τάξεως στην κατηγορία 10 (Μελέτες Οδών, σχεδιασμού μεταφορών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές) και Ε΄ τάξεως στην κατηγορία 16 (Μελέτες Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές). Ο αριθμός μητρώου της είναι 325.

     Η δραστηριότητα της εταιρείας, μπορεί να διαιρεθεί στους παρακάτω τομείς :