Εταιρεία

logo

     Η ΙΡΙΣ Ο.Ε., ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1991 και από το 2015 εταίροι είναι οι Πρέσβελος Αθανάσιος, Πρέσβελος Ιωάννης, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Χούτος Λάμπρος, Πρέσβελος Ευάγγελος και Μουζιούρα Βαΐα.

     Η εταιρεία ασχολείται με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στη Δημόσια Διοίκηση, σε Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., σε Εργοληπτικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες και σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

     Η εταιρεία απασχολεί στα κεντρικά γραφεία της, μόνιμο προσωπικό πλέον των 20 ατόμων, η πλειοψηφία των οποίων είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ιδιαίτερα μηχανικοί. Το προσωπικό αυτό ενισχύεται με έκτακτο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα με τις ανάγκες των εκτελούμενων προγραμμάτων. Επίσης στις περιοχές εκτέλεσης των κύριων προγραμμάτων ιδρύονται τοπικά γραφεία.

     Η έδρα του γραφείου είναι Βριλησσού 82, 11476 Αθήνα και Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο Πρέσβελος Αθανάσιος. Η ΙΡΙΣ Ο.Ε. διαθέτει σύγχρονα εξοπλισμένες κτιριακές εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν συνολική έκταση 600 περίπου τετραγωνικών μέτρων.